Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Detachering

Binnen de provinciale en gemeentelijke (semi-)overheid komt het regelmatig voor dat extern ondersteuning wordt gezocht voor een bepaalde tijd voor (een) bepaalde project(en). VPA kan u deze tijdelijke ondersteuning bieden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om functies als planoloog, beleidsmedewerker of projectleider RO. Ook op het gebied van CAD-tekenwerkzaamheden en digitalisering van bestemmingsplannen kunnen wij u van dienst zijn. Als u een verzoek tot inhuur indient, wordt een uurtarief afgesproken afhankelijk van zwaarte en duur van de functie.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker