Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Digitaliseren en CAD-diensten

Ruimtelijke plannen worden in het kader van uniformiteit, leesbaarheid en uitwisselbaarheid tussen verschillende instanties digitaal vervaardigd. Dit gebeurt conform de geldende IMRO-coderingen en SVBP-standaarden. Inmiddels is de standaard IMRO2012 van kracht; alle plannen die na 1 juli 2013 in procedure zijn of worden gebracht dienen aan deze standaard te voldoen. Bij ons bureau is de inhoudelijke kennis over deze standaarden inclusief alle benodigde licenties en programmatuur aanwezig.

Los van of gekoppeld aan de digitaliseringsverplichting van ruimtelijke plannen kan VPA u ook ondersteunen met CAD-werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat kan variëren van het opstellen van verbeeldingen van bestemmingsplannen tot het maken van stedenbouwkundige tekeningen of ander ondersteunend kaartmateriaal. Ook planologische of stedenbouwkundige adviesbureaus zonder tekencapaciteit kunnen bij VPA terecht.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker