Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

VPA

Vandewall Planologisch Advies (VPA) is in 2007 opgericht. Het is inmiddels een begrip in het vakgebied van de ruimtelijke ordening. Wij profileren ons als een klein, maar degelijk adviesbureau met de volle aandacht voor onze klanten. We maken onder meer bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en voeren daarnaast locatieonderzoeken of digitaliseringswerkzaamheden uit of schrijven zienswijzen in het kader van bestemmingsplanprocedures. Ook kunt u ons inschakelen voor tijdelijke ondersteuning van uw organisatie.

Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit, leggen we de nadruk op de service naar de opdrachtgever. Dit doen we voor een redelijke prijs en zonder verrassingen achteraf.

Onze medewerkers beschikken, naast hun eigen gedegen vakkennis, over een netwerk van specialisten dat kan worden ingeschakeld voor de aan ons vakgebied gerelateerde disciplines, zoals stedenbouwkundig ontwerp, architectuur en milieuonderzoeken die ten behoeve van ruimtelijke planvorming dienen te worden verricht, zoals ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek en onderzoeken externe veiligheid, luchtkwaliteit, water en bodemkwaliteit.

Charles Vandewall, Arthur Stols en Kenny Moonen

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker