Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Ruimtelijke onderbouwing

Stel u heeft een bouw- of ander plan (bijvoorbeeld verandering van de functie van bestaande gebouwen), dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan en de gemeente heeft aangegeven aan de realisering van uw plan te willen meewerken. In dat geval heeft de gemeente de mogelijkheid een ‘projectafwijkingsbesluit’ te nemen als eerste opstap naar een nieuw bestemmingsplan. Een projectafwijkingsbesluit wijzigt de bestemming van die locatie niet! Het kan alleen worden toegepast in combinatie met een concreet (bouw)plan of een concreet nieuw gebruik. Voor een projectafwijkingsbesluit is het indienen van een ‘ruimtelijke onderbouwing’ wettelijk verplicht.

Een ruimtelijke onderbouwing is te vergelijken met de toelichting bij een bestemmingsplan. VPA heeft veel ervaring met het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen. Om deze ruimtelijke onderbouwing te kunnen opstellen, is vaak sectoraal onderzoek noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit en/of de watertoets. Vaak zijn niet alle onderzoeken noodzakelijk; dit is afhankelijk van de aard en omvang van het plan, van de planologische situatie ter plekke en van de locatie waarop het plan gerealiseerd wordt.

VPA beschikt over een netwerk van toeleveranciers van deze onderzoeken, waarbij per project gekeken wordt naar de economisch meest voordelige combinatie van onderzoeken (een bodemonderzoek kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een archeologisch onderzoek of infiltratieonderzoek, een akoestisch onderzoek met luchtkwaliteitonderzoek, enz.). U kunt bij VPA een volledige ruimtelijke onderbouwing aanvragen, inclusief de noodzakelijke onderzoeken en, indien gewenst, inclusief overleg met de gemeente.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker