Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Structuurvisie

In een structuurvisie wordt de beoogde toekomstige ontwikkeling van een gebied door de overheid vastgelegd in een plan. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen lang niet altijd zeker, maar een overheidsorgaan dient wel een ruimtelijke visie te hebben, waarlangs een koers wordt uitgestippeld voor de ontwikkeling van haar grondgebied. Onzekerheden kunnen in de structuurvisie worden aangegeven. De structuurvisie dient, op een abstract niveau, als basis voor andere ruimtelijke plannen binnen het rijk, een provincie of een gemeente.

VPA kan voor u een structuurvisie opstellen. Hiervoor worden de benodigde disciplines, ook van andere organisaties, bij elkaar gebracht in een team, dat samen met het overheidsorgaan werkt aan de structuurvisie. Overheden beschikken over grondige kennis en informatie van het lokale speelveld, die de beste basis vormt voor het formuleren van een lange termijn ruimtelijk beleid. VPA helpt u graag deze kennis op professionele wijze om te zetten in een beleidskader.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker